Program ” Moje ciepło”

Na początku kwietnia zapowiadane jest uruchomienie naboru wniosków o dotacje w ramach programu „Moje ciepło”, który ma wspierać instalację pomp ciepła w nowych budynkach. Maksymalne dofinansowanie jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych. 

Z „Mojego Ciepła” będzie można otrzymać dofinansowanie instalacji pompy tylko w nowym budynku, ale, co ważne, wsparcie przysługuje też na pompy instalowane od 1 stycznia 2021 r., a więc także te zamontowane w całym zeszłym roku i w pierwszych miesiącach 2022 r. — jeszcze przed uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.